กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวธิดา ชูวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภาวดี สมภักดี
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา ศรีเฉลิม
ครู คศ.1

นางสาว​เกษ​นรินทร์​ แท​นรินทร์​
ครู คศ.1

นางสาวเกศแก้ว เงินกองแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอรัชพร ละมุดทอง
ครู คศ.1

นางสาวนันทภัค ทศคำไสย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวอาภารักษ์ แพเพชร
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
ครู คศ.1

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครู คศ.1

นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายกฤษกร สัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง