สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางภิรมย์พร เมืองเกษม
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2