ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนงนุช ทองรอด
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเปรมจิต จอมคำสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเสาวลักษณ์ เดชวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปรียานุช สุขบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศิริกรานต์ คำแสนราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวรัตนาพร เติมใจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจิรนาถ นาโควงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวชลดา กิตติรุ่งสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาว​เกษ​นรินทร์​ แท​นรินทร์​
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวดารัตน์ กุลแจง
ครูอัตราจ้าง