ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปีการศึกษา 2562
*************************
1. รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ                                                   <<คลิกที่นี่>>
2. รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนเก่า รร.ธัญญสิทธิศิลป์)  <<คลิกที่นี่>>
3. รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (จับฉลากเข้าเรียน)                    <<คลิกที่นี่>>
 
โปรดอ่านรายละเอียดทุกบรรทัด
หมายเหตุ
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (หมู่ 2,3,4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี) ให้มารายงานตัว วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 - 16.30 น. ถ้าไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์  เพื่อรับเอกสาร ทะเบียนประวัตินักเรียน และรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา  และนำมายื่นในวันมอบตัว วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
 
2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าจับฉลาก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. (ถ้าไม่มามารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์)  นักเรียนที่จับฉลากได้ ให้รายงานตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมบงกช (อาคารสีเขียว) เพื่อรับเอกสาร ทะเบียนประวัตินักเรียน รับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา และนำมายื่นในวันมอบตัว วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

3. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ (นักเรียนเก่าโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์) ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องจับฉลาก ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2562 (ถ้าไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์) 
เพื่อรับเอกสาร ทะเบียนประวัตินักเรียน และรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา  และนำมายื่นในวันมอบตัว วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. 
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 1583 ครั้ง