ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปีการศึกษา 256
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 
ห้องเรียนปกติ  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปีการศึกษา 2562
*************************
ประกาศโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ <<คลิกที่นี่ >>
รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  <<คลิกที่นี่>>
รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  <<คลิกที่นี่>>
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (หมู่ 2,3,4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี) ให้มารายงานตัว วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ถ้าไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์เพื่อรับเอกสาร ทะเบียนประวัตินักเรียน และรับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา  และนำมายื่นในวันมอบตัว วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 
2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ที่จับฉลากได้ ให้รายงานตัว ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เพื่อรับเอกสาร ทะเบียนประวัตินักเรียน รับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา และนำมายื่นในวันมอบตัว วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 1173 ครั้ง