ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องพิเศษ (MEP,IEP) อ.2,ป.1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน อ.2 , ป.1
ห้องเรียนพิเศษ MEP และ IEP ปีการศึกษา 2562

โรงเรียธัญญสิทธิศิลป์

**************************************************************
ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ MEP   <<คลิกที่นี่>>
ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ IEP   <<คลิกที่นี่>>
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP   <<คลิกที่นี่>>
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IEP   <<คลิกที่นี่>>
 
วันรายงานตัวและรับเอกสาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.30 น. 
ณ โดมเอนกประสงค์ หน้าอาคารสีส้ม (นักเรียนไม่ต้องมา)

หมายเหตุ  เอกสารที่ต้องมายื่นในวันมอบตัว วันที่ 3 มีนาคม 2562

1. ทะเบียนประวัตินักเรียน

2. ใบแจ้งชำระเงิน เพื่อบำรุงการศึกษา 

***ลำดับรายชื่อเรียงตามเลขที่สมัคร ไม่ได้เรียงตามคะแนนสอบ***

โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 4448 ครั้ง