ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบเข้า อ.2 , ป.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ IEP ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบเข้า อ.2 , ป.1
ห้องเรียนพิเศษ MEP และ IEP ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ MEP   <<คลิกที่นี่>>
ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนพิเศษ IEP   <<คลิกที่นี่>>
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP   <<คลิกที่นี่>>
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ IEP   <<คลิกที่นี่>>

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงห้องสอบ
ห้องสอบ MEP อ.2 ใช้ห้องสอบ อ.2/4   ตึกสีชมพู ชั้น 1
ห้องสอบ IEP   อ.2 ห้องสอบที่ 1  ใช้ห้องสอบ อ.2/2
ห้องสอบ IEP   อ.2 ห้องสอบที่ 2  ใช้ห้องสอบ อ.2/3
ห้องสอบ MEP ป.1ใช้ห้องสอบ ป.2/1  ตึกสีเหลือง ชั้น 1
ห้องสอบ IEP ห้องสอบที่ 1 ใช้ห้องสอบ ป.2/2 ตึกสีเหลือง ชั้น 1
ห้องสอบ IEP ห้องสอบที่ 2 ใช้ห้องสอบ ป.2/3 ตึกสีเหลือง ชั้น 1
ห้องสอบ IEP ห้องสอบที่ 3 ใช้ห้องสอบ ป.3/2 ตึกสีเหลือง ชั้น 1
ห้องสอบ IEP ห้องสอบที่ 4 ใช้ห้องสอบ ป.3/3 ตึกสีเหลือง ชั้น 1
สอบวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
เริ่มสอบเวลา 09.00 น. ถ้ามาไม่ตรงเวลา ถือว่าสละสิทธิ์

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 2099 ครั้ง