ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนย้ายเข้ามาเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ เพื่อศึกษาต่อระดับ อ.2 ป.2-6

ประกาศรายชื่อนักเรียนย้ายเข้ามาเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ให้นำนักเรียนมารายงานตัวด้วย เพื่อวัดตัวตัดชุดนักเรียน
(ชั้นประถมศึกษา นักเรียนไม่ต้องมาค่ะ)

หมายเหตุ : กำหนดรายงานตัว วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. 
                  ณ โดมเอนกประสงค์ หน้าอาคาร ป.1  (อาคารสีส้ม)

          ******ถ้าไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์*****

มอบตัวเข้าศึกษาต่อ วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 1949 ครั้ง