ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ  กรณีที่ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมและไม่รายงานตัวยืนยันการเข้าเรียนตามวัน เวลา ที่กำหนด โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (นร.เก่า ธ.ศ.)  คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   คลิกที่นี่
รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการผู้มีสิทธิ์จับฉลากในการเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  คลิกที่นี่ 

 
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 1170 ครั้ง