ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการอยู่ และให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ สวนสยามทะเลกรุงเทพ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 777 ครั้ง