ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  ปีการศึกษา 2566
รับเข้าเรียน จำนวน 90 คน
*****************************

รายชื่อนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ                     >>คลิกที่นี่<<
รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ  
(จับฉลาก)  >>คลิกที่นี่<<

หมายเหตุ
1. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (หมู่ 2,3,4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) ให้ผู้ปกครองมารายงานตัว (ไม่ต้องนำนักเรียนมา) ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 07.00 - 16.30 น. เพื่อรับเอกสารดังนี้
      1. รับทะเบียนประวัตินักเรียน
      2. รับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา และกลับบ้านได้
          แล้วนำมายื่นในวันมอบตัว วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. (พร้อมนำนักเรียนมาวัดตัว เพื่อตัดชุดนักเรียน)
หากไม่มารายงานตัวในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  ถือว่าสละสิทธิ์

2. นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ให้นักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าจับฉลาก เข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 
       07.00 น. รับรายงานตัวเข้าจับฉลาก ณ ห้องประชุมบงกช ตึกสีเขียว
       09.00 น. เริ่มจับฉลาก
(หากมาช้าเกิน 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์ในการจับฉลากเข้าเรียน)
   
   นักเรียนที่จับฉลากได้ ให้รายงานตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมบงกช ทันที เพื่อรับเอกสารดังนี้

       1. รับทะเบียนประวัตินักเรียน
       2. รับใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา 
       
แล้วนำมายื่นในวันมอบตัว วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. (พร้อมนำนักเรียนมาวัดตัว เพื่อตัดชุดนักเรียน)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 1192 ครั้ง