ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมทางการเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น อนุบาล 2 และ ป.1 (MEP, IEP) ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP และ IEP
ประจำปีการศึกษา 2566
*************************************************

ระดับชั้นอนุบาล 2  ห้องเรียนพิเศษ MEP                    <<คลิกที่นี่>>

ระดับชั้นอนุบาล 2  ห้องเรียนพิเศษ IEP                      <<คลิกที่นี่>>

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษ MEP      <<คลิกที่นี่>>

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนพิเศษ IEP        <<คลิกที่นี่>>

หลักฐานที่ใช้ในวันรายงานตัว  
     1. แบบตอบรับการสมัครเขัาเรียน   (นักเรียนไม่ต้องมารายงานตัวให้ผู้ปกครองมาแทน)
         สถานที่ โดมเอนกประสงค์ (โดมเล็ก) ตึกสีส้ม  09.00 - 16.30 น.


จำนวนการรับเข้าเรียน
    อนุบาล 2 MEP                   รับจำนวน  25 คน
    อนุบาล 2 IEP                     รับจำนวน  30 คน
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 MEP  รับจำนวน  30 คน
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP    รับจำนวน  72 คน

หมายเหตุ
     ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ (นักเรียนไม่ต้องมาให้ผู้ปกครองมาแทน) ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. และรับเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโดยชำระเงินค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษาภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 และให้นำหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว มายื่นในวันมอบตัวนักเรียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. (หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน)
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 3260 ครั้ง