ภาพกิจกรรม
เชิญชวนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรรษา
ขอเชิญชวน
คณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
โดยสามารถนำเทียนมร่วมหล่อเทียนพรรษา 1 คน 1 เล่มเทียน
นำมามอบให้กับครูประจำชั้นเพื่อรวบรวมนำมาหล่อเทียนพรรษาได้ตั้งแต่วันที่  7 - 11  กรกฎาคม 2565

โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2565,10:03   อ่าน 425 ครั้ง