ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมการ จัดการเรียนการสอนในวันเปิดเรียน
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้ตอนรับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และ นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รอง ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต2 ตรวจเยี่ยมการ
จัดการเรียนการสอนในวันเปิดเรียนหลังจากปิด เรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
>>คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2564,09:07   อ่าน 10 ครั้ง