ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การการประเมินเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563
ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 นำโดย นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผู้อำนวยการ สพป. ปทุมธานี เขต 2 และคณะกรรมการ ติดตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพ
การศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
>>คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,15:01   อ่าน 24 ครั้ง