ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวัดสมรรถภาพร่างกายของเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้จัดกิจกรรมวัดสมรรถภาพร่างกายของเด็กปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นการวัดและประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดี เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว
ณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
>>คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,08:00   อ่าน 37 ครั้ง