ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสัมนาและศึกษาดูงาน
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สัมนาและศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษานำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ณ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
>>คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2563,07:29   อ่าน 14 ครั้ง