ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับทุนการศึกษาจาก วัดเขียนเขต
ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
แก่พระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้ ประโยค ป.ธ.๓,๖,๙ สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีและแก่นักเรียน,นิสิต,นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต ปทุมธานี
>>คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,09:41   อ่าน 17 ครั้ง