ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ 2563
ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ครูเกษียณและสร้างความรักความผูกพันในสถาบัน ยกย่องเชิดชูเกียรติครูเกษียณให้เป็นแบบอย่างของครูที่มีความมานะพยายามในการทำงานณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
>>คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม<<
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,08:10   อ่าน 24 ครั้ง