ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กผ่านประสบการณ์ตรง และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่ชมภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2562,17:23   อ่าน 168 ครั้ง