ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน โดย นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คลิกที่นี่ชมภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2561,11:52   อ่าน 232 ครั้ง