ผู้บริหาร

นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2018
ปรับปรุง 29/11/2018
สถิติผู้เข้าชม 149885
Page Views 200445
ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
3 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
5 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี
9 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
10 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
11 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
13 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593, 0-2531-3058
14 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 025674564
19 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
21 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
23 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
24 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
25 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
27 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
28 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี 0-25771176
30 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
31 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
32 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
35 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3421-2
36 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
37 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
38 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
42 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
44 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 025366904
45 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
46 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
48 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
51 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
54 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
55 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา 021473538
57 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
58 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
59 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
60 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
61 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
62 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 025772346
63 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา
64 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
65 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
66 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
67 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 025495210
68 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
69 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา
70 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
71 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
72 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
73 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
75 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
76 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา 025332298
77 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
78 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
79 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
80 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
81 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
82 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
83 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
84 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา
85 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2549-2034
86 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
87 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 025631061
88 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014 , 02 - 5631227
89 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
94 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-150-5660
95 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
97 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
99 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
100 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
102 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ
103 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
104 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ
106 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
107 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ -
111 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ
112 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ
114 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียนคลองสิบสาม หนองสามวัง หนองเสือ
116 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ