ผู้บริหาร

นายวัฒนา บุญจนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2018
ปรับปรุง 17/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 1053279
Page Views 1574294
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา ธัญบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์ ธัญบุรี
3 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี 0-2546-1294
4 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี
5 โรงเรียนวนิษา บึงยี่โถ ธัญบุรี
6 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี
7 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี
8 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี
9 โรงเรียนธัญวิทย์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
10 โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
12 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
13 โรงเรียนบรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
14 โรงเรียนศิริศึกษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
15 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
16 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
17 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
18 โรงเรียนอุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
19 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
20 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2533-1099 โทรสาร 0-2533-0289
21 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
22 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 0-2997-0593, 0-2531-3058
23 โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี 025674564
24 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
25 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
26 โรงเรียนทองพูลอุทิศ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี
27 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี 0-25771176
28 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี
29 โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา รังสิต ธัญบุรี
30 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ รังสิต ธัญบุรี
31 โรงเรียนธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี
32 โรงเรียนกานต์บดี ลำผักกูด ธัญบุรี
33 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี
34 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี 02-905-3421-2
35 โรงเรียนอนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี
36 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี
37 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ลำลูกกา
38 โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์ คูคต ลำลูกกา
39 โรงเรียนไกรลาศศึกษา คูคต ลำลูกกา
40 โรงเรียนระเบียบวิทยา คูคต ลำลูกกา
41 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา 02-536-7734
42 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา
43 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา
44 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา
45 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา
46 โรงเรียนขจรเนติยุทธ คูคต ลำลูกกา
47 โรงเรียนประสานมิตร คูคต ลำลูกกา
48 โรงเรียนบุญญาทรศึกษา คูคต ลำลูกกา
49 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา
50 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา 0-2536-6904
51 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ คูคต ลำลูกกา
52 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา
53 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา
54 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา 021473538
55 โรงเรียนอนุบาลประทีป บึงคอไห ลำลูกกา
56 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา
57 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี บึงคอไห ลำลูกกา
58 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา
59 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา
60 โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง บึงคำพร้อย ลำลูกกา
61 โรงเรียนวัดเกตุประภา บึงคำพร้อย ลำลูกกา 025772346
62 โรงเรียนเปรมฤทัย บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-9974886
63 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ บึงคำพร้อย ลำลูกกา 02-569-1984
64 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม บึงคำพร้อย ลำลูกกา
65 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา บึงคำพร้อย ลำลูกกา
66 โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน บึงคำพร้อย ลำลูกกา
67 โรงเรียนกลางคลองสิบ บึงทองหลาง ลำลูกกา
68 โรงเรียนวัดสุวรรณ บึงทองหลาง ลำลูกกา 025495209
69 โรงเรียนวัดอดิศร บึงทองหลาง ลำลูกกา -
70 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง บึงทองหลาง ลำลูกกา
71 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ บึงทองหลาง ลำลูกกา
72 โรงเรียนวัดทศทิศ บึงทองหลาง ลำลูกกา
73 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา
74 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา
75 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา 02-149-6468
76 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา
77 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา 025332298
78 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา 02-533-2344
79 โรงเรียนวัดธัญญะผล ลำลูกกา ลำลูกกา 0-2193-5397
80 โรงเรียนเจริญดีวิทยา ลำลูกกา ลำลูกกา
81 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง ลำลูกกา ลำลูกกา
82 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา
83 โรงเรียนวัดลานนา ลำลูกกา ลำลูกกา
84 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ลำลูกกา 021944575
85 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา 02 - 5631014 , 02 - 5631227
86 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา 0-2549-2034
87 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา 025631061
88 โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ลำไทร ลำลูกกา
89 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ
90 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
91 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ
92 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ นพรัตน์ หนองเสือ
93 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม บึงกาสาม หนองเสือ 02-150-5660
94 โรงเรียนวัดเจริญบุญ บึงกาสาม หนองเสือ
95 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ บึงกาสาม หนองเสือ
96 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง บึงกาสาม หนองเสือ
97 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ บึงชำอ้อ หนองเสือ
98 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ บึงชำอ้อ หนองเสือ 0-2904-6343
99 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม บึงชำอ้อ หนองเสือ
100 โรงเรียนวัดพวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ
101 โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ 0632461059
102 โรงเรียนวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ
103 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ
104 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ
105 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ 089-4913204
106 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ
107 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ศาลาครุ หนองเสือ
108 โรงเรียนวัดปทุมนายก ศาลาครุ หนองเสือ
109 โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา ศาลาครุ หนองเสือ
110 โรงเรียนวัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ 029058962
111 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ หนองสามวัง หนองเสือ
112 โรงเรียน​ราษฎร์​สงเคราะห์​วิทยา​ หนองสามวัง หนองเสือ
113 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ -
114 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ
115 โรงเรียนพุทธารักษ์ หนองสามวัง หนองเสือ
116 โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ 021-153-5889
117 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" หนองสามวัง หนองเสือ